Аутор: admin

Graft za hemodijalizu

Обавештење о закљученом уговору бр. 21-588-ЦМ

Nabavka implantata za kukove i kolena 404-1-110/20-40

Обавештење о закљученом уговору бр. 21-199-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 21-194-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 21-195-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 21-196-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 21-197-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 21-198-ЦМ Обавештење о закљученом уговору

ЈН 404-1-110/20-53 Лекови са Листе A и Листе A1 Листе лекова

Обавештење о закљученом уговору бр.22-224 Обавештење о закљученом уговору бр. 21-186-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 21-207-8-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 21-209-2-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 21-213-4-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 21-206-8-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр.

ЈН 404-1-110/20-42 Лекови за лечење хемофилије

Обавештење о закљученом уговору бр. 21-8-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 21-9-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 21-10-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 21-12-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 21-11-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 21-118-2-ЦМ Обавештење о закљученом уговору

ЈН 404-1-110/20-46 Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-686-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-688-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-700-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-697-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-687-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-690-ЦМ Обавештење о закљученом уговору

ЈН 404-1-110/19-77 Графт за дијализу

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-636-2-ЦМ

ЈН 404-1-110/20-41 Лекови са Листе Ц Листе лекова

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-661-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-655-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-660-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-657-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-656-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-663-ЦМ Обавештење о закљученом уговору

ЈН 404-1-110/20-20 Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-561-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-549-2-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-557-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-555-2-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-563-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-550-2-ЦМ Обавештење о закљученом уговору

ЈН 404-1-110/20-33, Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2020. годину

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-508-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-506-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-507-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-504-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-502-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-503-ЦМ Обавештење о закљученом уговору

ЈН 404-1-110/20-32 – Балон катетери за 2020 г.

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-501-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-498-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-500-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-496-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-497-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-605-ЦМ Обавештење о закљученом уговору

Top