Категорија: Огласи о јавним набавкама

Информације о огласима јавних набавки

ЈН 168-20-ОП

ЈАВНА НАБАВКА БР: 168-20-ОП ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка индиректног калориметра за интубиране болеснике у циљу реализације Програма ране процене нутритивног статуса критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за

161-20-О

ЈАВНА НАБАВКА: 161-20-О – Сервис и одржавање медицинског апарата за анестезију произвођача „Medec Benelux NV“ за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA

160-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: Потрошни материјал за потребе стерилизације инфективног медицинског отпада ВРСТА ПОСТУПКА:Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA

153-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: Сервисирање апарата за капиларну електрофорезу 3500 GENETIC ANALYZER (Applied Biosystem) и ABI PRISM 310 Genetic Analyzer (Applied Biosystems) у ДНК лабораторији за потребе Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:

146-20-M

ЈАВНА НАБАВКА: 146-20-М – Услуга интернет конекције за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA 146-20-M DODATNO POJAŠNJENJE 1 IZMENA 1 KONKURSNE DOKUMENTACIJE 146-20-M

141-20-О

ЈАВНА НАБАВКА: Сервис и одржавање станице медицинских гасова и компресора за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Oтворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ЈН 165-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 165-20-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка катетер сета за конекцију и дисконекцију и таблетиране соли за потребе Клинике за нефрологију и клиничку имунологију, одељење хемодијализе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за

ЈН 156-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 156-20-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка медицинске опреме за потребе Клинике за гинекологију и акушерство – адаптирани део ламеле Б и Ц ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда JН 156-20-О ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурснa документацијa ЈН 156-20-О

152-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: Сервис и одржавање медицинских апарата произвођача „BIOBASE“ ВРСТА ПОСТУПКА: Oтворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ЈН 159-20-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 159-20-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка електрохируршке јединице и одговарајуће електроде за потребе Клинике за гинекологију и акушерство – адаптирани део ламеле Б и Ц ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ:Обавештење о покретању поступка ЈН

Top