225-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: Израда пројектне документације реконструкције Клинике за урологију, Клинике за максилофацијалну и оралну хирургију, Клинике за пластичну и реконструктивну хирургију и Лабораторијског одељења за нуклеарну медицину и за потребе адаптације објекта број 11 Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Oтворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 225-20-O

ЈН 404-1-110/20-23 Oригинални и иновативни лек – Dimetilfumarat

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-379-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-451-2-ЦМ

ЈН 404-4-110/19-61 Цитостатик са листе Б и листе Д Листе лекова – Citarabin 500 mg

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-371-2-ЦМ

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-435-3-ЦМ

164-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: 164-20-O Израда пројектне документације за реконструкцију Клинике за очне болести и пројектовање Клинике за оториноларингологију и хирургију главе и врата Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 164-20-O

DODATNO POJAŠNJENJE 1

JN 222-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: 222-20-O – Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Samsung Medison“, „Stiegelmeyer“, „Trumpf“, „Metaltronica“ и „Carestream Health“ за потребе Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКА: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

DODATNO POJAŠNJENJE 1

PRVA IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partija 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partija 2

226-20-M

ЈАВНА НАБАВКА: 226-20-M – Мобилна телефонија

ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 226-20-M

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

JН 217-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 217-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за периферну атеректомију и периферну тромбектомију за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 217-20-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 217-20-O

Odluka o dodeli ugovora 217-20-O

Обавештење о закљученом уговору 217-20-О,п.1,2

 

ЈН 216-20-OС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 216-20-ОС

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка Flow цитометар -акутна леукемија за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 216-20-OС

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација за ЈН 216-20-ОС

Odluka o dodeli 216-20-OS

Обавештење о закљученом оквирном споразуму ЈН 216-20-ОС

 

ЈН 215-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 215-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка медицинске опреме, универзални болнички сетови-понта типа УБС 2212, за потребе Клинике за гинекологију и акушерство – адаптирани део ламеле Б и Ц

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда JН 215-20-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација – 215-20-О

Odluka o dodeli ugovora 215-20-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 215-20-O

 

220-20-0

ЈАВНА НАБАВКА: 220-20-O – Технички пријем објекта Клинике за интерне болести

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZZP za JN

Odluka o dodeli

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Top