11-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: 11-20-О – Сервис и одржавање медицинских апарата произвођача „Interacoustics“

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ЈН 20-20-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 20-20-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка реагенаса и пратећег потрошног материјала за апарат BCR/ABL GENEXPERT за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ:Обавештење о покретању поступка ЈН 20-20-П

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 20-20-П

 

 

 

2020 (2) набавка потрошног материјала за потребе стерилизације инфективног медицинског отпада Клиничког центра Војводине

2020 (2) – Prethodno obaveštenje-materijal za infektivni otpad

2020 (2) Претходно обавештење – Средства за хигијену, за потребе Клиничког центра Војводине

2020 (2) – Prethodno obaveštenje-sred. higijena

2020 (2) Набавка уља за ложење

2020 (2) – Prethodno obaveštenje -ulje za loženje

2020 (2) Претходно обавештење – Набавка штампаних образаца и другог штампаног материјала за потребе Клиничког центра Војводине.

2020 (2) – Prethodno obaveštenje-štampani obrasci

2020 (2) Технички пријем одређених објеката за потрeбе Клиничког центра Војводине

2020 (2) – Prethodno obaveštenje -Tehnički prijem

2020 (2) Набавка техничких гасова за потребе Клиничог центра Војводине

2020 (2) – Prethodno obaveštenje -Tehnički gasovi

2020 (2) Претходно обавештење – Намирнице и ентерална храна за исхрану болесника, за потребе Клиничког центра Војводине

2020 (2) -Prethodno obaveštenje – hrana

2020 (2) Претходно обавештење – Услуга чишћења и одржавањa хигијене у ОЈ Клиничког центра Војводине.

2020 (2) -Prethodno obaveštenje – usluga čišćenja

Top