352-18-O

ЈАВНА НАБАВКА: 352-18-O – Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача Riester, Seca, Cardioline, 3 A Italy, Tecno Gaz

ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Објављено у Огласи о јавним набавкама

351-18-O

ЈАВНА НАБАВКА:351-18-O – Сервис и одржавање медицинских апарата „WALDMAN“ за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Објављено у Огласи о јавним набавкама

349-18-O

ЈАВНА НАБАВКА: 349-18-O – Текуће одржавање и поправка фиксних и роло комарника тракастих завеса, венецијанера, ролетни и поправке ПВЦ и АЛУ столарије на објектима КЦВ

ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Објављено у Огласи о јавним набавкама

336-18-O

ЈАВНА НАБАВКА:336-18-O – Сервис, одржавање, испитивање исправности рада и издавање извештаја о исправности медицинских апарата за које не постоји техничка подршка за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Објављено у Огласи о јавним набавкама

328-18-М

ЈАВНА НАБАВКА: 328-18-М – Одржавање активне и пасивне мрежне опреме у Ургентном центру Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКА:  Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Објављено у Огласи о јавним набавкама

JН 356-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 356-18-О 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка нерегистрованих лекова са Д Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда ЈН 356-18-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 356-18-O

 

 

 

Објављено у Огласи о јавним набавкама

347-18-O

ЈАВНА НАБАВКА: Сервис и одржавање медицинских апарата произвођача „ЗОЛ“ за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Објављено у Огласи о јавним набавкама

361-18-O

ЈАВНА НАБАВКА:361-18-O – Израда пројектне документације реконструкције Клинике за очне болести Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Објављено у Огласи о јавним набавкама

360-18-O

ЈАВНА НАБАВКА: 360-18-O – Сервис и одржавање УПС уређаја са заменом акумулатора, батерија  и кондензатора за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Објављено у Огласи о јавним набавкама

364-18-M

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

DODATNO POJAŠNJENJE 1

IZMENA 1 KONKURSNA-DOKUMENTACIJA

Објављено у Огласи о јавним набавкама