Претходно обавештење – 2019 Стручни надзор над извођењем радова реконструкције, адаптације и изградње одређених клиника (организационих јединица) у оквиру Клиничког центра Војводине.

PRETHODNO OBAV- STRUČNI NADZOR

Претходно обавештење – 2019 – Израда пројектне документације за потребе реконструкције, адаптације и изградње одређених клиника (организационих јединица) у оквиру Клиничког центра Војводине

PRET OBAV – PROJEKTI

210-19-O Извођење радова на реконструкцији објекта Клинике за неурохирургију, Клинике за васкуларну и ендоваскуларну хирургију и Клинике за анестезију, интензивну терапију и терапију бола

ЈАВНА НАБАВКА:  210-19-O Извођење радова на реконструкцији објекта Клинике за неурохирургију, Клинике за васкуларну и ендоваскуларну хирургију и Клинике за анестезију, интензивну терапију  и терапију бола

ВРСТА ПОСТУПКА:  OТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA-210-19-O

207-19-M

ЈАВНА НАБАВКА: 207-19-М – Интернет конекција (симетричан линк ) – чвориште Ургентни центар

ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ЈН 203-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 203-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка фоли катетера, гастричних сонди и ендотрахеалних тубуса за потребе Клиничког центра Војводине 

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 203-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 203-19-O

 

 

 

JН 205-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 205-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала за хируршке клинике за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 205-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 205-19-O

 

 

JН 204-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 204-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за ендоваскуларни третман интракранијалних анеуризми и материјала за подршку ендоваскуларног третмана интракранијалних анеуризми са широким вратом – стентови за потребе Центра за радиологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 204-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 204-19-O

 

 

 

202-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 202-19-О – Уља за ложење – мазут

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ЈН 148-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 148-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка вокалних протеза за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 148-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 148-19-О

 

 

 

179-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 179-19-O – Сервис и одржавање термотехничких инсталација у котларницама и подстаницама (парним и топловодним) на објектима Клиничког центра Војводине и Клинике за гинекологију и акушерство

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Top