280-19-М

ЈАВНА НАБАВКА: 280-19-M- Грађевински материјал за хортикултуру.

ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ЈН 311-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 311-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка метиленско плавог 1% и раствора за трансплантацију за потребе КЦВ

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

Позив за подношење понуда за ЈН 311-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Kонкурсна документација ЈН 311-19-О

 

 

 

306-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 306-19-O – Сервис и одржавање медицинских апарата произвођача „INTERACOUSTICS“

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

291-19-О

ЈАВНА НАБАВКА:291-19-O – Сервисирање апарата за мерење крвног притиска – ТА произвођача „Teleopatic“, „Inmarc-medicin“, „Pik Solution“, „Riester Precisa“ 

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

293-19-М

ЈАВНА НАБАВКА: 293-19-М – Сервис и одржавање инсталација медицинских и техничких гасова на објектима Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

255-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 255-19-O – Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Drager“  за потребе Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКА: Oтворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMETACIJA

219-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 219-19-O – Сервис и одржавање медицинског апарата за анестезију произвођача „Medec Benelux NV“

ВРСТА ПОСТУПКА: Oтворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

296-19-П

ЈАВНА НАБАВКА: 296-19-П – Сервис и одржавање плазма стерилизатора и ултразвучног ножа произвођача „Johnson&Johnson“ и лепилица произвођача „Hawo“ за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак са објављивањем позива (члан 35.)

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

Odluka o dodeli

284-19-M

ЈАВНА НАБАВКА: 284-19-М – Сервис и одржавање телефонске централе ДАТЦ, УЦ, Управа КЦВ, ГАК

ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

DODATNO POJAŠNJENJE 1

IZMENA 1 KONKURSNE DOKUMENTACIJE

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

ЈН 308-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 308-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка црева за артроскопију, лапароскопских инструмената и заменика тврде можданице за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 308-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 308-19-O

 

 

 

Top