374-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 374-19-O –Лаптоп рачунар у циљу реализације пројекта „Прва мамографија“

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

373-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 373-19-O – Технички пријем објекта Клинике за неурохирургију, Клинике за васкуларну и ендоваскуларну хирургију и Клинике за анестезију, интензивну терапију  и терапију бола

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

349-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 349-19-O – Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „ACOMA“

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

346-19-M

ЈАВНА НАБАВКА: 346-19-M – Годишње одржавање сервера марке HP и FLEX шасије и сервера марке IBM у Клиничком центру Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

366-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 366-19-О – Надоградња система за дигитално одржавање медицинске опреме

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

369-19-M

ЈАВНА НАБАВКА: 369-19-М – Лиценце за прављење резервних копија за потребе свих ОЈ Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 369-19-M

DODATNO POJAŠNJENJE 1

PRVA IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

Dodatno pojašnjenje 2

IZMENA 2 KONKURSNE DOKUMENTACIJE

OBAVEŠTENJE 2 O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

ЈН 370-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 370-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за ендоваскуларни третман акутног можданог удара и компликација ендоваскуларних процедура за потребе Центра за радиологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 370-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 370-19-O

 

 

 

365-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 365-19-О – Поправка-репаратура видеогастроскопа “GIF-H 185“

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ЈН 376-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 376-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нерегистрованoг лека са Д Листе лекова – adrenalin hidrohlorid (epinefrin) 1mg/ml за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда JН 376-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација ЈН 376-19-О

 

 

 

ЈН 375-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 375-19-О 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенаса и пратећег потрошног материјала за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 375-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 375-19-O

 

 

 

Top