196-20-М

ЈАВНА НАБАВКА: 196-20-М – Одржавање и поправка сплит, каналских и мулти фреонских клима система за хлађење/грејање објеката Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

212-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: Сервис и одржавање апарата за проточну цитометрију произвођача „Partec“

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

210-20-О

ЈАВНА НАБАВКА: Сервис и одржавање инкубатора произвођача „Labotect“.

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ЈН 404-1-110/19-96 Кохлеарни имплантати

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-331-ЦМ

ЈН 213-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 213-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за потребе Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 213-20-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 213-20-O

 

 

 

ЈН 207-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 207-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка регистрованог лека ван Листе лекова – eptifibatid за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 207-20-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација ЈН 207-20-О

 

 

 

JН 202-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 202-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала за дијализу за потребе Клинике за нефрологију и клиничку имунологију, одељење хемодијализе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 202-20-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 202-20-O

 

 

 

ЈН 201-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 201-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала предвиђеног за континуиране процедуре замене бубрежне функције за апарате Мултифилтер и Призмафлекс за потребе Клинике за нефрологију и клиничку имунологију, одељење хемодијализе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 201-20-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 201-20-O

 

 

 

185-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: 185-20-O – Сервис и одржавање медицинских апарата произвођача „GINEVRI BIOMEDICAL ITALY“

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ЈН 206-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 206-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка ендоскопских акцесорија и средства за дијагностичке и терапијске процедуре у ендоскопском кабинету за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 206-20-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 206-20-O

 

 

 

Top