173-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 173-19-O – Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Клинике за неурохирургију, Клинике за васкуларну и ендоваскуларну хирургију и Клинике за анестезију, интензивну терапију и терапију бола 

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

178-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 178-19-О – Набавка ентералне хране за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ЈН 177-19-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 177-19-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка осталог уградног материјала и парцијалне бесцементне протезе рамена за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда (члан 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Обавештење о покретању преговарачкаг поступка јн 177-19-П

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација ЈН 177-19-П

 

 

 

ЈН 174-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 174-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка транспортног вентилатора за потребе Клинике за анестезију, интензивну терапију и терапију бола у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда JН 174-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација ЈН 174-19-O

 

 

 

110-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 110-19-О – Сервисирање апарата за капиларну електрофорезу 3500 GENETIC ANALYZER (Applied Biosystem) и ABI PRISM 310 Genetic Analyzer (Applied Biosystems) у ДНК лабораторији за потребе Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

172-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 172-19-O – Сервис и одржавање стерилизатора произвођача Sterivap (Чешка) и Udono (Јапан)

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

164-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 164-19-O – Извођење радова на инвестиционом одржавању подних површина у операционим салама и ходницима Ургентног центра Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ЈН 175-19-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 175-19-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка шавног материјала – Nylon monofilament за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда члан 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама

НАПОМЕНА: Наручилац је донео одлуку да у преговарачки поступак позове само и све понуђаче који су учествовали у отвореном поступку да допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим, те није дужан да објави позив за подношење понуда.

 

 

 

 

165-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 165-19-O – Извођење радова на реконструкцији топле потрошне воде-санација цеви за напајање топлом потрошном водом клиника Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

170-19-M

ЈАВНА НАБАВКА: 170-19-M– Сервис лифтова „ОТИС“ и малотеретног лифта у Ургетном центру

ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Top