Месец: новембар 2013.

152-13-O

ЈАВНА НАБАВКА :152-13-O Набавка уља за ложење за потребе Клиничког центра Војводине, подељена по партијама: Партија 1: Уље за ложење – мазут Партијa 2. Уље за ложење екстра лако ВРСТА ПОСТУПКА:OTVORENI POSTUPAK ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

256-13-О

ЈАВНА НАБАВКА: 256-13-О – Сервисирање и одржавање пумпи и ел. мотора  за потребе КЦВ-а ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 256-13-O  DODATNO POJAŠNJENJE 1 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU   Програмски додатак за

ЈН 252-13-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 252-13-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка медицинске опреме за потребе Клинике за рехабилитацију у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 252-13-О ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за JН 252-13-O ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ

218-13-P

ЈАВНА НАБАВКА:218-13-P  Сервисирање медицинских апарата произвођача «Акома» за потребе  Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки без објављивања ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС Obaveštenje o pokretanju postupka KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PPBO 218-13-P Odluka o dodeli ugovora 218-13-P  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU  

254-13-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 254-13-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка епрувета, трансфер пипета, наставака за аутоматску пипету за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ: Обавештење о покретању поступка ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 254-13-П ОБАВЕШТЕЊЕ О

ЈН 259-13-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 259-13-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка сетова за дијализу за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 259-13-О ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 259-13-О ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЛЉУЧЕНОМ УГОВОРУ: Обавештење о закљученом уговору

250-13-П

ЈАВНА НАБАВКА:250-13-П – услуге сервисирања медицинске опреме,  за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Преговарачки поступак без објављивања позива (члан 36.) ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PP BEZ O KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PPBO NEMEDICINSKE Odluka o dodeli ugovora

205-13-П

ЈАВНА НАБАВКА: 205-13-П  – Сервисирање медицинскe опреме, произвођача «Coviden» за потребе  Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак без објављивања позива (члан 36.) ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PP BEZ O  konk dok PREG POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA   Odluka o dodeli ugovora

178-13-П

ЈАВНА НАБАВКА: 178-13-П – Сервисирање медицинскe опреме произвођача „Innomed Medical“ за потребе  Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак без објављивања позива (члан 36.) ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PP BEZ O KONKURSNA DOKUMENTACIJA   Odluka o dodeli ugovora 178-13-P OBAVEŠTENJE O

172-13-П

ЈАВНА НАБАВКА: 172-13-П – Сервисирање медицинских апарата произвођача «Nihon Kohden Europe» за потребе  Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак без објављивања позива (члан 36.) ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС  OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PP BEZ O  konk dok 172-13-P Odluka o dodeli ugovora

Top