Месец: фебруар 2014.

15-14-М

ЈАВНА НАБАВКА: 15-14-М – Реперезентација за потребе  Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Потупак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а Инсталирајте овај додатак

ЈН 41-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 41-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка тестова и потрошног материјала за имунолошке анализе, за потребе Центра за лабораторијску медицину Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 41-14-О ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација 41-14-О    

ЈН 40-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 40-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка пластичних епрувета различитих запремина, за потребе Центра за лабораторијску медицину Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 40-14-О ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација 40-14-О ИЗМЕНА документације 40-14-О  Kонкурсна документација

JН 35-14-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 35-14-о ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка санитетског материјала за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 35-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 35-14-О  Конкурсна документација ИЗМЕЊЕНА за ЈН 35-14-О Измена-документације-и-померање-отварања-35-14-О  Додатно појашњење

JN 14-14-O

ЈАВНА НАБАВКА: 14-14-Oсервис и одржавање  магнетне резонанце и унапређење постојећег софтвера за потребе Клиничког центра Војводине, подељених у 2 партије и то: партија 1. Сервис и одржавање  магнетне резонанце произвођача „GE Healthcare“ и партија 2. Унапређење постојећег софтвера додатним опцијама

246-13-O

ЈАВНА НАБАВКА: 246-13-O – Радови на замени разводних ормана и дела електро инсталације ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС Poziv za podnošenje ponuda  KONKURSNA DOKUMENTACIJA za JN 246-13-O  DODATNO POJAŠNJENJE 1 DODATNO POJAŠNJENJE 2 DODATNO POJAŠNJENJE 3 DODATNO POJAŠNJENJE

ЈН 39-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 39-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка наставака за аутоматске пипете Brand, за потребе Центра за лабораторијску медицину Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 39-14-О ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација 39-14-О ИЗМЕНА документације 39-14-ОKонкурсна документација

ЈН 36-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 36-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка галенских лекова који се употребљавају у хуманој медицини за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 36-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 36-14-O Обавештење о обустави

JN 38-14-M

ЈАВНА НАБАВКА: 38-14-M : Услуге заступања КЦВ пред судовима   ВРСТА ПОСТУПКА:: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 38-14-M Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Obaveštenje ponuđačima o odluci Republičke komisije

JN 34-14-M

ЈАВНА НАБАВКА: 34-14-M набавка таблетиране соли за омекшавање воде за потребе котларнице и стерилизације у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 34-14-M DODATNO POJAŠNJENJE 1

Top