Месец: април 2014.

ЈН 60-14-О

ЈАВНА НАБАВКА:  60-14-O – УПС уређај за Центар за судску медицину ВРСТА ПОСТУПКА: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 60-14-O DODATNO POJASNJENJE 1 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а

ЈН 31-14-М

ЈАВНА НАБАВКА: Сервис и одржавање фотокопир и факс апарата за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:ПОСТУПАК МАЛЕ НАБАВКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE   KONKURSNA DOKUMENTACIJA 31-14-M IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 1 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Програмски додатак за старије

54-14-O

ЈАВНА НАБАВКА:54-14-O – годишње сервисно одржавање са укљученим резервним деловима за апарат у ангио сали Axiom Artis Dfa ,  ЦТ скенер Somatom Sensation 64 и  ЦТ скенер Definition Flash 256, за потребе Центра за радиологију у оквиру Клиничког центра Војводине

ЈН 64-14-М

  ЈАВНА НАБАВКА: 64-14-М Сервис и одржавање возног парка Клиничког центра Војводине,  подељен по партијама:   1. Партија: Набавка пнеуматика и пружање услуге вулканизирања за потребе возног парка Клиничког центра Војводине   2. Партија:  Услуга сервиса и одржавања по позиву

57-14-М

ЈАВНА НАБАВКА:57-14-M – Одржавање сервера ВРСТА ПОСТУПКА:  Поступак јавне набавке мале вредности подељен по партијама:   Партија 1: Одржавање „HP“ сервера   Партија 2: Одржавање „IMB“ сервера   ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA -57-14-M  DODATNO

Претходно обавештење за набавку резервних делова за медицинску опрему и услуга сервисирања мед.опреме

Претходно обавештење за набавку резервних делова за медицинску опрему и услуга сервисирања мед.опреме Претходно обавештење за набавку резервних делова за медицинску опрему и услуга сервисирања мед.опреме ЈАВНА НАБАВКА: ВРСТА ПОСТУПКА: ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС     Програмски додатак за старије

02-14-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 02-14-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала за примену континуираних дијализних/плазмаферетских процедура на апарату MULTIFILTRATE за потребе Клинике за нефрологију и клиничку имунологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ: Обавештење о покретању поступка JН

Објава претходног обавештења за медицинску опрему

На основу члана 59. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Р. Србије“, бр. 124/2012) НАРУЧИЛАЦ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад (www.kcv.rs) ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ Врста наручиоца: ЗДРАВСТВО Врста предмета: Добра За добра и услуге: • набавка

ЈН 63-14-О

ЈАВНА НАБАВКА: 63-14-о  – одржавање и сервисирање стерилизатора произвођача „STERIVAP“ и „UDONO“, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE  KONKURSNA DOKUMENTACIJA 63-14-O  izmena konkursne dokumentacije OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN

55-14-M

ЈАВНА НАБАВКА:55-14-M – Електроничарске поправке; 50000000 – Услуге одржавања и поправки ВРСТА ПОСТУПКА:  Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 55-14-M   IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 1 OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE OBAVEŠTENJE

Top