Месец: јул 2014.

ЈН 153-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 153-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка нерегистрованих лекова са Д Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 153-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 153-14-О  Додатно појашњење бр. 1 за

ЈН 131-14-М

ЈАВНА НАБАВКА: ЈН 131-14-М Сервис и одржавање лифтова произвођача“Schindler“на клиници за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:   Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 131-14-M OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Top