Месец: октобар 2014.

179-14-М

ЈАВНА НАБАВКА: редован сервис и сервис по позиву аутоматских врата произвођача Tormax i Came за потребе КЦВ-а ВРСТА ПОСТУПКА: поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 179-14-M OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

JН 205-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 205-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка медицинске опреме- аутокерторефрактометар за потребе Клинике за очне болести Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 205-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 205-14-О Додатно појашњење бр. 1

Претходно обавештење за мазут и лож уље

ЈАВНА НАБАВКА: ВРСТА ПОСТУПКА: ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС Претходно обавештење за мазут и лож уље

ЈН 200-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 200-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка медицинске опреме за потребе Ургентног центра Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 200-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 200-14-О Измењена конкурсна документација за ЈН 200-14-О

Top