Месец: децембар 2014.

ЈН 260-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 260-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка регистрованих лекова са А и А1 Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 260-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 260-14-О Обавештење о закљученом

ЈН 262-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 262-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенаса и потрошног материјала за апарат GEM PREMIJER 3000, за потребе Ургентног центра Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 262-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 262-14-О

ЈН 259-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 259-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенаса и потрошног материјала за апарат GA3, за потребе Ургентне лабораторије Ургентног центра Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 259-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 259-14-О

ЈН 258-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 258-14-O ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса и потрошног материјала за апарате Rapidpoint RP500, за потребе Ургентног центра Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 258-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 258-14-О

ЈН 253-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 253-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка ендопротеза кука за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију, у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 253-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација 253-14-O Обавештење о

JN 248-14-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 248-14-O ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка заштитног материјала за растварање цитостатика за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 248-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 248-14-O Додатно појашњење бр. 1 за

Top