Месец: фебруар 2015.

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана 59. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Р. Србије“, бр. 124/2012) НАРУЧИЛАЦ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад (www.kcv.rs) ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ Врста наручиоца: ЗДРАВСТВО Врста предмета: Добра За добра и услуге: • набавка

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана 59. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Р. Србије“, бр. 124/2012) НАРУЧИЛАЦ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад (www.kcv.rs) ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ Врста наручиоца: ЗДРАВСТВО Врста предмета: Добра За добра и услуге: • набавка

JН 34-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 34-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка анестезиолошког апарата за операциону салу Клинике за болести ува, грла и носа у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 34-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација 34-15-О

JН 20-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 20-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка материјала за стерилизацију за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 20-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 20-15-O Обавештење о закљученом уговору за ЈН 20-15-О,

JН 28-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 28-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка BIORAD, RANDOX, RIQAS контрола, за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 28-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација 28-15-О Обавештење о

ЈН 32-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 32-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка тестова и потрошног материјала за имунолошке анализе на EUROIMMUN апарату, за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН

ЈН 19-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 19-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка сета за торакалну дренажу, ларингеалних маски за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 19-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 19-15-O Додатно појашњење бр. 1 за

ЈН 18-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 18-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка артеријских канила са затварачем за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 18-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 18-15-O  ИЗМЕНА КД бр. 1 за ЈН 18-15-О

ЈН 30-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 30-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса и потрошног материјала за коагулометар BCS XP SIEMENS, хематолошке бројаче PENTRA 80XLR, PENTRA 80XL, ADVIA 2120, агрегометар MULTIPLATE и апарат TROMBOTRAK SOLO, за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ЈН 29-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 29-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенаса и потрошног материјала за биохемијске анализаторе: BIOSEN, ARCHITECT ci4100, MINDRAY BS800, MINDRAY CL2000i, ADVIA 1800, ILYTE, HYDRASIS 2 SCAN SEBIA, MINIVIDAS BLUE, NYCOCARD READER, URISED+LABUMAT, ELECSYS 2010, CENTAUR XP, за потребе Центра за

Top