Месец: јун 2015.

ЈН 169-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 142-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка материјала предвиђеног за примену континуираних дијализних/плазмаферетских процедура за потребе Клинике за нефрологију и клиничку имунологију у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 142-15-O

144-15-M

ЈАВНА НАБАВКА: 144-15-M – Одржавање зеленила, орезивање и вађење стабала у кругу КЦВ са комплетним чишћењем површина од шута и отпада ВРСТА ПОСТУПКА:  Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE – 144-15-M KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 144-15-M DODATNO

ЈН 147-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 147-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка убодног материјала за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 147-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: конкурсна документација и обрасци понуда Додатно појашњење за ЈН 147-15-O Додатно појашњење бр. 2

ЈН 146-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 146-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка осталог медицинског материјала за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 146-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 146-15-O ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Додатно појашњење за ЈН 146-15-O Додатно

ЈН 122-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 122-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка пластике за анестезију за потребе клиника Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 122-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 122-15-O ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Додатно појашњење за ЈН 122-15-O

ЈН 138-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 138-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала за трансплатацију за потребе клиника у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 138-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 138-15-О  Обавештење о закљученом уговору за

JН 105-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 105-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за фузију крвних судова за потребе клиника Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 105-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 105-15-O    

JН 123-15-М

ЈАВНА НАБАВКА БР: 123-15-М ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка услуге консултативних прегледа хематолошких патохистолошких биопсија за потребе Центра за патологију и хистологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: поступак јавне набавке мале вредности ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 123-15-М ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација

ЈН 115-15-М

ЈАВНА НАБАВКА:  115-15-M – услуга интернет приступа (vDSL интернет), за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Поступак јавне набавке мале вредности   ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 115-15-M DODATNO POJAŠNJENJE 1 DODATNO POJAŠNJENJE 2

Top