Месец: април 2017.

28-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:28-17-O – Набавка намирница и ентералне хране за исхрану пацијената Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 DODATNO POJAŠNJENJE 2 DODATNO POJAŠNJENJE 3 DODATNO POJAŠNJENJE 4 DODATNO

ЈН 40-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 40-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка галенских лекова који се употребљавају у хуманој медицини, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 40-17-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна-документација за ЈН 40-17-O  Одлука о додели уговора

44-17-M

ЈАВНА НАБАВКА:44-17-M – Набавка, монтажа и балансирање гума са оптиком трапа, за поребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 IZMENA 1 KONKURSNE DOKUMENTACIJE DODATNO

31-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:31-17-О – Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Innomed medical” ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE 31-17-O KONKURSNA DOKUMENTACIJA 31-17-O одлука о додели 31-17-О OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 31-17-О

Top