Месец: јул 2017.

ЈН 136-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 136-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка ЛЦП плоча за остеосинтезу петне кости за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију КЦВ ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурснa документацијa Odluka o dodeli ugovora JN 136-17-O  Обавештење

111-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:111-17-O – Сервис апарата за анестезију, модуларних анестезија монитора, пацијент монитора и EKG апарата произвођача “GE Healthcare” ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 111-17-O odluka o dodeli 111-17-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

132-17-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 132-17-ОС ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенаса за биохемијски анализатор за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак, ради закључења оквирног споразума. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 132-17-ОС ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација

131-17-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 131-17-ОС ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка контрола за лабораторијске анализе за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак, ради закључења оквирног споразума. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 131-17-ОС ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација

120-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:120-17-O – Одржавање и поправка кревета произвођача “HILL ROM“ за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE 120-17-O KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli 120-17-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 120-17-O

ЈН 127-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 127-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка кохлеарних импланта за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понудa ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација Odluka o dodeli ugovora 127-17-O  Обавештење о закљученом уговору ЈН 127-17-О  

122-17-P

ЈАВНА НАБАВКА:122-17-P – Сервис и одржавање мамографа произвођача „Giotto“ и набавка и уградња новог детектора МОД 18-24 за мамограф ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак са објављивањем позива (члан 35.) ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС odluka o dodeli 122-17-P OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

89-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:89-17-O – Санација, адаптација и доградња Клинике за инфективне болести ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOK INFEKTIVNA OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PRVE IZMENE DODATNO POJAŠNJENJE 1 ODLUKA

88-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:88-17-O – Извођење радова на адаптацији зграде ламела С-2 и санација водоводне мреже на  Клиници за гинекологију и акушерство ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE  KONKURSNA DOKUMENTACIJA OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

JН 124-17-М

ЈАВНА НАБАВКА БР: 124-17-М ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка лабораторијског замрзивача за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Поступак јавне набавке мале вредности ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 124-17-M ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН

Top