Месец: децембар 2017.

ЈН 223-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 223-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нерегистрованог лека ван Д Листе лекова-glicerofosforna kiselina 216mg/20ml, за потребе    Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 223-17-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:  Kонкурсна-документација за ЈН 223-17-O  Oдлука о додели

ЈН 233-17-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 233-17-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка осталог медицинског материјала за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ:Обавештење о покретању поступка ЈН 233-17-П ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 233-17-П  Odluka o dodeli 233-17-P  Обавештење о

ЈН 222-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 222-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нерегистрованих цитостатика са Д Листе лекова, за потребе Клиничког центра Војводине  ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 222-17-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:  Kонкурсна-документација за ЈН 222-17-O Додатно појашњење бр. 1 за

226-17-O

ЈАВНА НАБАВКА: 226-17-O – Сервис и одржавање ламинарних комора произвођача: „MC Company“, „Telstar“, „Cruma“, „Heraus“, „Tehnomag“ , „Filter CO““, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli 226-17-O

221-17-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 221-17-O ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованих лекова ван Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 221-17-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 221-17-O Одлука о додели уговора у поступку

218-17-P

ЈАВНА НАБАВКА:218-17-П – Сервис и одржавањe магнетне резонанце „Signa 1,5T HDxT“ произвођача „GE Healthcare“ и припaдajућих рaдних стaницa ВРСТА ПОСТУПКА:Преговарачки поступак са објављивањем позива ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС odluka o dodeli 218-17-P OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Top