Месец: јун 2018.

112-18-OС

Јавна набавка: Добра бр. 112-18-OС – Потрошни материјал за медицинске апарате Врста поступка: отворени поступак Документи везани за оглас: POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA 112-18-O odluka o zakljucenju okvirnog sporazuma 112-18-OS OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM

ЈН 130-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 130-18-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала за STERRAD стерилизаторe за потребе КЦВ ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 130-18-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 130-18-O Odluka o dodeli ugovora 130-18-O Odluka o dodeli ugovora

JН 134-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 134-18-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка хемикалија за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 134-18-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 134-18-O Додатно појашњење за ЈН 134-18-O ИЗМЕНА Kонкурсне документације за ЈН

ЈН 132-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 132-18-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за комбиновану машину Stellaris за потребе Клинике за очне болести Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 132-18-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 132-18-O Odluka

106-18-O

ЈАВНА НАБАВКА:106-18-O – Набавка здравствених и штампаних образаца ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA IZMENA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

99-18-O

ЈАВНА НАБАВКА:99-18-O – Баждарење и сервисирање вага са издавањем уверења о исправности за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli 99-18-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 127-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 127-18-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка филтера, папира за апарате, вакуум епрувета и повески за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 127-18-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 127-18-O ИЗМЕНА Kонкурсне документације

ЈН 129-18-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 129-18-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка реагенаса за испитивање CSF и FITC за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ:Обавештење о покретању поступка ЈН 129-18-П ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација

76-18-О

ЈАВНА НАБАВКА:76-18-O – Сервисирање инструмената ABI PRISM 700 Sequence Detection System у ДНК лабораторији за потребе Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Top