Месец: октобар 2018.

ЈН 255-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 255-18-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованог лека ван Листе лекова – ibrutinib 140mg капсуле за потребе Клинике за хематологију КЦ Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда JН 255-18-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 255-18-O Одлука

236-18-M

ЈАВНА НАБАВКА:236-18-M – Испитивање, сервисирање, одржавање и занављање средстава за заштиту од пожара, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 odluka o

243-18-O

ЈАВНА НАБАВКА:243-18-O – Набавка стречера са точковима и рачунарске опреме за потребе Клинике за гастроентерологију и хепатологију ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE  odluka o dodeli 243-18-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – Partija

247-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 247-18-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Поправка ЦТ апарата Somatom Emotion 16-замена РТГ цеви ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli 247-18-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 254-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 254-18-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованих лекова ван Листе лекова – eptifibatid 0,75mg/ml,  eptifibatid 2mg/ml, tirofiban 025mg/ml за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда JN 254-18-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН бр.

242-18-O

ЈАВНА НАБАВКА:242-18-O – Набавка штампаног материјала за реализацију пројекта“ Болести зависности и коморбидних психијатријских поремећаја“ и брошуре за Програм раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у АПВ за 2018. годину. ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА

ЈН 248-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 248-18-O ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нерегистрованог лека ван Д Листе лекова – glicerofosforna kiselina 216mg/20ml за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 248-18-О ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 248-18-О Oдлука

244-18-О

ЈАВНА НАБАВКА: 244-18-О – Сервис и одржавање магнетне резонанце „Signa 1,5T HDxT“ произвођача „GE Healthcare“ и припадајућих радних станица ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli 244-18-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM

ЈН 245-18-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 245-18-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка убодног медицинског материјала за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ: Обавештење о покретању поступка ЈН 245-18-П ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 245-18-O Одлука о додели уговора за ЈН

241-18-O

ЈАВНА НАБАВКА:241-18-O – Сервис и одржавање ултразвучних апарата произвођача „Samsung Medison“ ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli241-18-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Top