Месец: децембар 2018.

314-18-О

ЈАВНА НАБАВКА: 314-18-O – Стручни надзор над адаптацијом зграде Клинике за абдоминалну и трансплантациону хирургију и Службе операционих сала Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE

283-18-М

ЈАВНА НАБАВКА: 283-18-М – Сервис и одржавање пумпи и електромотора у Клиничком центру Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE IZMENA 1 KONKURSNA

323-18-М

ЈАВНА НАБАВКА: 323-18-М – Лиценце за прављење резервних копија + годишња претплата за потребе свих ОЈ Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli 323-18-M

329-18-М

ЈАВНА НАБАВКА: 329-18-М – Лиценце за Kaspersky антивирус, обнова лиценци, и набавка нових лиценци ВРСТА ПОСТУПКА:  Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli 329-18-M OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 333-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 333-18-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованог лека ван Листе лекова – aflibercept 40mg/ml (0,1ml) раствор за инјекцију, бочица за потребе клинике за очне болести Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда JН 333-18-O

ЈН 332-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 332-18-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка галенских лекова –стерилни фармацеутски облици капи и масти за очи и стерилни раствори за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда JН 332-18-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна Документација за ЈН

ЈН 331-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 331-18-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованог лека ван Листе лекова – oseltamivir 75mg капсула за потребе клиника Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда JН 331-18-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 331-18-O Odluka o

315-18-О

ЈАВНА НАБАВКА: 315-18-O – Реконструкција базена за рехабилитацију Клиничког центра Војводине-извођење неопходних грађевинских радова укључујући базенску технику ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС: POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o obustavi 315-18-O OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

287-18-О

ЈАВНА НАБАВКА: 287-18-О Сервис и одржавање инсталација медицинских и техничких гасова на објектима Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli 287-18-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

324-18-М

ЈАВНА НАБАВКА: 324-18-М – Пружање услуга 24 часовног надзора у командној соби Ургентног центра Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli 324-18-M OBAVEŠTENJE O

Top