Месец: мај 2019.

125-19-М

ЈАВНА НАБАВКА: 125-19-М – Адитиви за мазут-БИКОЗИН ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

126-19-M

ЈАВНА НАБАВКА: 126-19-М – Услуга интернет конекције за потребе Клиничког центра Војводине  ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 IZMENA 1 KONKURSNE DOKUMENTACIJE OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA

120-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 120-19-O – Сервис и одржавање ESWL апарата  произвођача Dornier Delta II ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

124-19-М

ЈАВНА НАБАВКА: 124-19-M Потрошни материјал за Службу за термоенергију и снабдевање гасовима под притиском за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE

103-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 103-19-O – Сервис и oдржавање медицинске опреме произвођача „Leica GmbH Germany“ за потребе Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГАС KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Odluka

91-19-П

ЈАВНА НАБАВКА: 91-19-П – Сервис и одржавање свих агрегата у Клиничком центру Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак са објављивањем позива (члан 35.) ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

87-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 87-19-O – Поправка апарата „CONSTALLATION VISION SYSTEM“ ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

JН 130-19-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 130-19-ОС ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за ендоваскуларни третман акутног можданог удара и компликација ендоваскуларних процедура за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 130-19-OС ДОКУМЕНТАЦИЈА:

ЈН 131-19-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 131-19-ОС ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за обављање процедура на периферним крвним судовима и процедура неваскуларне интервентне радиологије за потребе Центра за радиологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак, ради закључења оквирног споразума ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ

89-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 89-19-O – Сервис и поправка контролног центра за дигиталну комуникацију у Ургентном центру – Операционе сале ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Top