Месец: септембар 2019.

229-19-O – Периодичне обнове знања за професионално изложена лица

ЈАВНА НАБАВКА: 229-19-O – Периодичне обнове знања за професионално изложена лица ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA КONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

239-19-M

ЈАВНА НАБАВКА: 239-19-М–Набавка, монтажа и балансирање гума са оптиком трапа, за поребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli ugovora OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈАВНА НАБАВКА: 220-19-П – Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Клинике за неурохирургију, Клинике за васкуларну и ендоваскуларну хирургију и Клинике за анестезију, интензивну терапију и терапију бола ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак са објављивањем позива (члан 35.) ДОКУМЕНТАЦИЈА

156-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 156-19-O – Teкуће одржавање олука и лимарске поправке на објектима Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

159-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 159-19-О – Текуће одржавање и поправке хидроизолације равних кровова на објектима КЦВ ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

158-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 158-19-О – Текуће одржавање и поправке зидних керамичких облога ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

154-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 154-19-О – Текуће одржавање кровова на објектима КЦВ са потребним чишћењима ВРСТА ПОСТУПКА: Oтворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

251-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 251-19-О- Сервис и одржавање опреме произвођача “WINTERHALTER“ ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

231-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 231-19-O – Потрошни материјал за медицинске апарате ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE

236-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 236-19-O – Лична дозиметријска конрола – очитавање дозиметара ВРСТА ПОСТУПКА: Oтворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Dodatno pojašnjenje 1 IZMENA 1 KONKURSNE DOKUMETACIJE OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE Odluka o dodeli

Top