Месец: септембар 2019.

ЈН 240-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 240-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка заштитног материјала за потребе Клинике за хематологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 240-19-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 240-19-O Odluka o dodeli ugovora

ЈН 241-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 241-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка дезинфекционих марамица за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 241-19-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 241-19-O Odluka o dodeli ugovora 241-19-O Обавештење о

ЈН 254-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 254-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка коштаног цемента за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 254-19-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација 254-19-O Oдлука о додели

221-19-П

ЈАВНА НАБАВКА: 221-19-П – Набавка ентералне хране – препарати за ентералну исхрану за оралну примену за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак са објављивањем позива ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС Odluka o obustavi OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

235-19-П – Електронска база података у циљу реализације програма „Раног откривања саркопеније на територији Јужнобачог и Сремског округа у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину“.

ЈАВНА НАБАВКА: 235-19-П – Електронска база података у циљу реализације програма „Раног откривања саркопеније на територији Јужнобачог и Сремског округа у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину“. ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак без објављивања позива (члан 36.) ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

212-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 212-19-O – Сервис чилера у КЦВ ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE DODATNO POJAŠNJENJE 2 IZMENA 2

223-19-M

ЈАВНА НАБАВКА: Набавка машинских склопова (точкови, точкићи, ремење и др.) ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

222-19-М

ЈАВНА НАБАВКА: 222-19-М – Набавка машинских склопова (браве, бравице, цилиндри за браве, окови и др.) ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o obustavi OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

233-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 233-19-O – Здравствени и штампани обрасци ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

198-19-M

ЈАВНА НАБАВКА: 198-19-M – Грађевински материјал ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PRVA IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE Odluka o dodeli,patija 1,2,3,4,6 Odluka o obustavi,

Top