Месец: април 2020.

ЈН 404-1-110/19-31, Филтери за еротриците и тромбоците,филтрирани накнадно,сетови за донорске аферезне поступкеи аутотрансфузиони систем/сетови за интраоперативно спашавање крви

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-159-2-ЦМ

ЈН 404-1-110/19-25, Графтови и ендоваскуларни графтови са пратећим специфичним потрошним материјалом,који је неопходан за његову имплантацију

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-314-2-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-168-2-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-169-2-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-183-2-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-187-3-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-288-4-ЦМ Обавештење о закљученом уговору

ЈН 404-1-110/19-15, Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2019 годину

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-120-4-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-112-4-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-113-4-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-114-4-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-115-4-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-117-5-ЦМ Обавештење о закљученом уговору

ЈН 404-1-110/19-91, Имплантати за преломе бутне кости и потколенице

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-170-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-171-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-172-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-173-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-285-2-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-390-2-ЦМ Обавештење о закљученом уговору

ЈН 404-1-110/19-28, Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2019 годину

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-141-4-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-167-7-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-176-4-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-152-2-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-149-4-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-154-3-ЦМ Обавештење о закљученом уговору

ЈН 404-1-110/19-84, Лекова са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2020. годину

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-186-3-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-180-2-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-165-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-162-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-182-2-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-164-ЦМ Обавештење о закљученом уговору

ЈН 404-1-110/19-2, Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом који је неопходан за његову имплантацију за 2019. годину

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-106-3-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-309-2-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-307-2-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-310-2-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-311-3-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-312-4-ЦМ Обавештење о закљученом уговору

113-20-P

ЈАВНА НАБАВКА: 113-20-П – Израда инсталације за развод гасова на Клиници за абдоминалну и ендокрину хирургију, Клиници за урологију, Клиници за пластичну и роконструктивну хирургију и Клиници за максилофацијалну и оралну хирургију са набавком потребних прикључака и израда инсталације за

114-20-П

ЈАВНА НАБАВКА: 114-20-П – Прикључење Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију на агрегатско напајање са потребном опремом ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак без објављивања позива  ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli

ЈН 108-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 108-20-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка фластера на платну за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 108-20-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 108-20-O Odluka o dodeli ugovora 108-20-O Обавештење

Top