Месец: јун 2020.

ЈН 404-1-110/20-4 Реагенси,изузев за трансфузију

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-236-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-237-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-240-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-243-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-246-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-250-ЦМ Обавештење о закљученом уговору

145-20-М

ЈАВНА НАБАВКА: Одношење и збрињавање патоанатомског отпада и одношење и збрињавање  тела умрлих из Ургентног центра. ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI

JН 173-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 173-20-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка медицинских средстава за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 173-20-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 173-20-O Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 173-20-O

162-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: Сервис и одржавање опреме произвођача „STERIS“ ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o obustavi OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

ЈН 172-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 172-20-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка убодног материјала за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 172-20-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 172-20-O Odluka o dodeli ugovora 172-20-O Обавештење о

ЈН 175-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 175-20-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка сетова за терапијску измену плазме за апарат Haemonetics и сетова за спровођење аферезе матичних ћелија хематопоезе и терапијске измене плазме за апарат Optia ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење

ЈН 176-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 176-20-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за Urlich MR Max 3 инјектор за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 176-20-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 176-20-O Odluka

ЈН 174-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 174-20-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка папира за апарате за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак, ради закључења оквирног споразума ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 174-20-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 174-20-O Измена конкурсне

ЈН 171-20-П

ЈАВНА НАБАВКА: 171-20-П – Набавка централних венских катетера за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда члан 35. став 1. тачка 1). ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС Позив за подношење понуда ЈН 171-20-П Преговарачки

ЈН 404-1-110/20-2 Лекови са листе лекова

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-247-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-267-2-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-263-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-268-3-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-264-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-265-ЦМ Обавештење о закљученом уговору

Top