Месец: октобар 2020.

ЈН 404-1-110/20-20 Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-561-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-549-2-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-557-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-555-2-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-563-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-550-2-ЦМ Обавештење о закљученом уговору

ЈН 404-1-110/20-33, Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2020. годину

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-508-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-506-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-507-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-504-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-502-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-503-ЦМ Обавештење о закљученом уговору

ЈН 404-1-110/20-32 – Балон катетери за 2020 г.

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-501-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-498-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-500-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-496-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-497-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-605-ЦМ Обавештење о закљученом уговору

Top