Обевештење о продужењу рока за подношење понуда за јн 252-16-О

Обевештење о продужењу рока за подношење понуда за јн 252-16-О