ЈН 252-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 252-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала за имунохистохемију за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив-за-подношење-понуда-за-ЈН-252-16-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна-документација-за-ЈН-252-16-O

ИЗМЕНА-КД-за-ЈН-252-16-O

 Додатно појашње за ЈН 252-16-О

 Измена конкурсне документације за ЈН 252-16-О

Обевештење о продужењу рока за подношење понуда за јн 252-16-О

Додатно појашњење бр. 2 ЈН 252-16-О

Измена КД бр. 3 ЈН 252-16-О

ДРУГА ИЗМЕЊЕНА Конкурсна документација ЈН 252-126-О

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 2 ЈН 252-16-О

Додатно појашњење бр. 3 ЈН 252-16-О

Додатно појашњење бр. 4 ЈН 252-16-О

Одлука о закључењу оквирног споразума ЈН бр.252-16-О

Обавештење о обустави пartijе, 70,99,123,138,143,151,152,153,154,161,162,166,167- ЈН 252-16-О

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 252-16-О – Labteh

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 252-16-О – Galen-fokus

Обавештење о закљученом уговору ЈН 252-16-О, уговор бр.1 – Гален-фокус

Обавештење о закљученом уговору ЈН 252-16-О, уговор бр.1 – Лабтех

Обавештење о закљученом уговору ЈН 252-16-О, уговор бр.2 – Гален-фокус

Обавештење о закљученом уговору ЈН 252-16-О, уговор бр.2 – Лабтех

Обавештење о закљученом уговору ЈН 252-16-О, уговор бр.3 – Лабтех

Обавештење о закљученом уговору ЈН 252-16-О, уговор бр.3 – Гален-фокус

Обавештење о закљученом уговору ЈН 252-16-О, уговор бр.4 – Гален-фокус

Обавештење о закљученом уговору ЈН 252-16-О, уговор бр.4 – Лабтех

Обавештење о закљученом уговору ЈН 252-16-О, уговор бр.5 – Лабтех

Обавештење о закљученом уговору ЈН 252-16-О, уговор бр.5- Гален-фокус

Обавештење о закљученом уговору ЈН 252-16-О, уговор бр.6- Гален-фокус

Обавештење о закљученом уговору ЈН 252-16-О, уговор бр.6- Лабтех