Измена КД бр. 3 ЈН 252-16-О

Измена КД бр. 3 ЈН 252-16-О