Додатно појашњење бр. 3 за ЈН 266-16-O

Додатно појашњење бр. 3 за ЈН 266-16-O