ЈН 266-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 266-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 266-16-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 266-16-O

 Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 266-16-O

Додатно појашњење бр. 3 за ЈН 266-16-O

Додатно појашњење бр. 4 за ЈН 266-16-O

Додатно појашњење бр. 5 за ЈН 266-16-O

Додатно појашњење бр. 6 за ЈН 266-16-O

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈН 266-16-О

ИЗМЕНА КД бр.1 за ЈН 266-16-O

ИЗМЕНА КД бр.2 за ЈН 266-16-O

Додатно појашњење бр. 7 за ЈН 266-16-O

Додатно појашњење бр. 8 за ЈН 266-16-O

Додатно појашњење бр. 9 за ЈН 266-16-O

Додатно објашњење објављеног појашњења бр. 8 за ЈН 266-16-O

Odluka o dodeli Ugovora 266-16-O

Обавештење о обустави пartijе, 4 ЈН 266-16-О

Odluka o izmeni odluke o dodeli Ugovora

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 266-16-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 266-16-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 266-16-О, п.2