ИЗМЕНА КД бр.1 за ЈН 266-16-O

ИЗМЕНА КД бр.1 за ЈН 266-16-O