Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 260-16-ОС,п.2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 260-16-ОС,п.2