ЈН 260-16-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 260-16-ОС

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка тоталне бесцементне протезе кука и тоталне протезе колена за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак, ради закључивања оквирног споразума

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив-за-подношење-понуда-за-ЈН-260-16-OС

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна-документација-260-16-OС

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 260-16-OS

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 260-16-ОС,п.1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 260-16-ОС,п.2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 260-16-ОС, уговор бр.1 партија 1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 260-16-ОС, уговор бр.1 партија 2