Додатно објашњење објављеног појашњења бр. 8 за ЈН 266-16-O

Додатно објашњење објављеног појашњења бр. 8 за ЈН 266-16-O