Обавештење о закљученом уговору ЈН 260-16-ОС, уговор бр.1 партија 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 260-16-ОС, уговор бр.1 партија 2