Позив за подношење понуда за ЈН 39-17-O

Позив за подношење понуда за ЈН 39-17-O