ЈН 39-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 39-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка протетских имплантата кука, колена и рамена за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 39-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 39-17-O

ИЗМЕНА Kонкурсне документације за ЈН 39-17-O

 Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 39-17-O

 Одлука о додели уговора за ЈН 39-17-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 39-17-О,п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 39-17-О,п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 39-17-О,п.10

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 39-17-О,п.13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 39-17-О,п.16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 39-17-О,п.17

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 39-17-О,п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 39-17-О,п.6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 39-17-О,п.11

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 39-17-О,п.14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 39-17-О,п.15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 39-17-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 39-17-О,п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 39-17-О,п.7

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 39-17-О,п.8

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 39-17-О,п.9

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 39-17-О,п.12