Додатно појашњење бр. 4 за ЈН 35-17-O

Додатно појашњење бр. 4 за ЈН 35-17-O