ЈН 35-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 35-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка потрошног материјала за потребе Центра за судску медицину, токсикологију и ДНК лабораторију у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 35-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 35-17-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 35-17-O

Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 35-17-O

Додатно појашњење бр. 3 за ЈН 35-17-O

Додатно појашњење бр. 4 за ЈН 35-17-O

Додатно појашњење бр. 5 за ЈН 35-17-O

Додатно појашњење бр. 6 за ЈН 35-17-O

 ИЗМЕНА КД за ЈН 35-17-O

Додатно појашњење бр. 7 за ЈН 35-17-O

Додатно појашњење бр. 8 за ЈН 35-17-O

 Одлука о додели уговора за ЈН 35-17-О

Одлука о Измени одлуке о додели уговора за ЈН 35-17-О

Обавештење о обустави пartijе, 7 ЈН 35-17-О

Обавештење о обустави пartijе, 15 ЈН 35-17-О

Обавештење о обустави пartijе, 19 ЈН 35-17-О

Обавештење о обустави пartijе, 20 ЈН 35-17-О

Обавештење о обустави пartijе, 22 ЈН 35-17-О

Обавештење о обустави пartijе, 27 ЈН 35-17-О

Обавештење о обустави пartijе, 28 ЈН 35-17-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 35-17-О,п.2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 35-17-О,п.3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 35-17-О,п.5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 35-17-О,п.6

Обавештење о закљученом уговору ЈН 35-17-О,п.8

Обавештење о закљученом уговору ЈН 35-17-О,п.17

Обавештење о закљученом уговору ЈН 35-17-О,п.26

Обавештење о закљученом уговору ЈН 35-17-О,п.29

Обавештење о закљученом уговору ЈН 35-17-О,п.11

Обавештење о закљученом уговору ЈН 35-17-О,п.4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 35-17-О,п.10

Обавештење о закљученом уговору ЈН 35-17-О,п.13

Обавештење о закљученом уговору ЈН 35-17-О,п.14

Обавештење о закљученом уговору ЈН 35-17-О,п.16

Обавештење о закљученом уговору ЈН 35-17-О,п.21

Обавештење о закљученом уговору ЈН 35-17-О,п.24

Обавештење о закљученом уговору ЈН 35-17-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 35-17-О,п.9

Обавештење о закљученом уговору ЈН 35-17-О,п.12

Обавештење о закљученом уговору ЈН 35-17-О,п.18

Обавештење о закљученом уговору ЈН 35-17-О,п.23

Обавештење о закљученом уговору ЈН 35-17-О,п.25