Додатно појашњење бр. 5 за ЈН 35-17-O

Додатно појашњење бр. 5 за ЈН 35-17-O