Обавештење о закљученом уговору за ЈН 39-17-О,п.10

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 39-17-О,п.10