Обавештење о закљученом уговору за ЈН 39-17-О,п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 39-17-О,п.2