Обавештење о закљученом уговору за ЈН 39-17-О,п.15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 39-17-О,п.15