Обавештење о закљученом уговору за ЈН 39-17-О,п.8

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 39-17-О,п.8