ИЗМЕНА Kонкурсна документација за ЈН 67-17-O

ИЗМЕНА Kонкурсна документација за ЈН 67-17-O