ЈН 67-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 67-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка регистрованог лека ван Листе лекова – mikofenolna kiselina 500mg, прашак за концетрат за раствор за инфузију за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 67-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 67-17-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 67-17-O

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈН 67-17-О

ИЗМЕНА Kонкурсна документација за ЈН 67-17-O

Одлука о додели уговора у поступку ЈН 67-17-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 67-17-O