Додатно појашњење бр. 3 за ЈН 112-17-O

Додатно појашњење бр. 3 за ЈН 112-17-O