JН 112-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 112-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка медицинске пластике за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 112-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 112-17-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 112-17-O

 Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 112-17-O

Додатно појашњење бр. 3 за ЈН 112-17-O

Додатно појашњење бр. 4 за ЈН 112-17-O

Додатно појашњење бр. 5 за ЈН 112-17-O

Odluka o dodeli ugovora 112-17-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.2

Обавештење о обустави пartijе, 10 ЈН 64-17-О

Обавештење о обустави пartijе, 32 ЈН 112-17-О

Обавештење о обустави пartijе, 37 ЈН 112-17-О

Обавештење о обустави пartijе, 43 ЈН 112-17-О

Обавештење о обустави пartijе, 44 ЈН 112-17-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.21

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.33

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.35

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.38

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.40

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.14

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.19

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.45

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.13

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.22

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.26

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.28

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.9

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.29

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.16

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.27

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.36

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.39

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.6

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.7

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.8

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.11

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.12

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.30

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.31

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.34

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.23

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.25

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.41

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.42

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.15

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.17

Обавештење о закљученом уговору ЈН 112-17-О,п.18

 Одлука о измени уговора јн 112-17-О п.12