Додатно појашњење бр. 4 за ЈН 112-17-O

Додатно појашњење бр. 4 за ЈН 112-17-O