Позив за подношење понуда за ЈН 139-17-O

Позив за подношење понуда за ЈН 139-17-O