ЈН 139-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 139-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка PVC рукавица, прекривки, флиса и средстава за негу за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 139-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 139-17-O

ИЗМЕНА Конкурсне документације за ЈН 139-17-О

 Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 139-17-O

Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 139-17-O

 Odluka o dodeli ugovora 139-17-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 139-17-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 139-17-О,п.2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 139-17-О,п.3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 139-17-О,п.4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 139-17-О,п.5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 139-17-О,п.6

Обавештење о закљученом уговору ЈН 139-17-О,п.7

Обавештење о закљученом уговору ЈН 139-17-О,п.8

Обавештење о закљученом уговору ЈН 139-17-О,п.9

Обавештење о закљученом уговору ЈН 139-17-О,п.10

Обавештење о закљученом уговору ЈН 139-17-О,п.11

Обавештење о закљученом уговору ЈН 139-17-О,п.12

Обавештење о закљученом уговору ЈН 139-17-О,п.13

Обавештење о закљученом уговору ЈН 139-17-О,п.14

Обавештење о закљученом уговору ЈН 139-17-О,п.15

Обавештење о закљученом уговору ЈН 139-17-О,п.16

Обавештење о закљученом уговору ЈН 139-17-О,п.17

Обавештење о закљученом уговору ЈН 139-17-О,п.18

Обавештење о закљученом уговору ЈН 139-17-О,п.19

Обавештење о закљученом уговору ЈН 139-17-О,п.20

Обавештење о закљученом уговору ЈН 139-17-О,п.21