Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 139-17-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 139-17-O